Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Matiss Silins

Förfrågan

Matiss Silins är estradpoet, spokenword-pedagog, konferencier och föreläsare. Han har lekt, bearbetat och utmanat det talade ordet i 15 år. Han skriver krönikor, dikter, manus, bloggar och komihåglappar!

Matiss har uppträtt med egna texter på teatrar, festivaler, kulturkalas och i Svenska mästerskapen i Poetry Slam och på hundratals andra scener.

Som spokenword-pedagog har han pratat om skrivande och språk i Sveriges Radio, på Bok och biblioteksmässan, för företagsledare, på rektor och lärarkonfereenser och i svenska skolor för elever i grundskola och gymnasium.

Nu är Matiss aktuell med en ny föreställning Vi måste snacka - om rätten och skyldigheten till sin historia. Ex på Föreläsningar med Matiss Silins;

#Språkbråk - är en föreläsande föreställning om språk.Om kommunikation, regler, språkbruk och hur språket används, mellan människor, via datorer, telefoner och annan media.

Poesi som pedagogisk verktyg är en föreläsning om poesi och Poetry Slam som riktar sig främst till skolpersonal, bibliotekarier och kulturarrangörer. Hur arbetar man med poesi och Poetry Slam för att stärka det skriftliga, det muntliga och klasssammanhållning  hos elever?

Matiss gör också  andra föreläsningar kring berättande,  kommunikation och kreativitet.

Han kan också bokas med sin föreställning; 

Vi måste snacka - en samling personliga texter skapar en föreställning som handlar om hur vi alla är kapitel i en större berättelse. 

Workshop med Matiss Silins som spokenword-pedagog; 

Så här säger Matiss om sitt arbete som pedagog:

De senaste åtta åren har jag spenderat större delen av min tid i svenska klassrum på grundskolor gymnasium, SIS insitutioner, skrivarcirklar och biblioteksträffar. När jag behövde ett namn på mitt yrke blev det spokenword-pedagog efter som jag utgår från spokenword. Det betyder att jag börjar processen med idéer, fortsätter med att sätta ord på idéerna och till sist få upp orden på en scen. Som spokenword-pedagog har jag ansvarat för skolprojekt, lett workshops kring skrivande, talande, estradpoesi, spoken word oich poetry slam. 

I fokus ligger lusten att skriva, ibland behöver den lusten väckas före vi kan gå vidare med regler och restriktioner. Vi börjar med fritt associerande och fullständig befrielse från vad som är rätt. Självklart är skrivregler , stavning och grammatik viktigt men jag vill i första hand väcka nyfikenheten inför språk, berättande och formuleringar. 

När det gäller det muntliga gäller det att kunna ta fokus på scen, om att övervinna sin nervositet och om att möta en publik. Klassiska retoriska grepp blandas med egna erfarenheter från många års scenframträdanden. 

Matiss kan anpassa och blanda föreläsningar, samtal och workshops utifrån kunders behov och målgrupp.

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.