Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Mats Christiansen

Förfrågan

Mats Christiansen är leg. sjuksköterska och aukt. sexolog (specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete). Han har arbetat kliniskt med akutsjukvård samt hiv/sti/hepatiter och läkemedelsprövningar innan han började arbeta som lärare. Fortfarande har Mats klinisk förankring inom akutsjukvården genom sitt arbete på Södersjukhusets akutmottagning.

 Hans passion inom vården är likabehandling och där Mats valt att fokusera på patienter som tillhör sexuella minoriteter (HBTQ) och deras hälsa. Under senare år har detta kommit att fokusera på särskilt den äldre individen. 

 Tyvärr hittades ingen föreläsare.