Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Mats Hermansson

Förfrågan

Mats Hermansson är teolog och präst. Han har  arbetat i nästan 30 år som präst i Svenska kyrkan, bland annat som domprost i Visby i 12 år där han inte sällan skapade rubriker  ex. då han ringde i kyrkklockorna i protest mot Svenskarnas Parti under Almedalsveckan. 


Idag är han frilansande präst, konstnär, författare och föreläsare. Han målar sedan 30 år bilder som han kallar presenningsikoner och har gett ut boken Presenningsikoner : slitet och förgyllt 2018.
Mats har  även skrivit / medverket i ytterligare böcker om Mission och kyrkans förnyelse.


2020 romandebuterade han med Farsan,  i boken beskriver Mats sin egen barndom, osminkat i såväl ljus som mörker, bakom en lägenhetsdörr. Farsan är idolen – men på helgerna seglar han med vikingabåten ( spritflaskan hade en sådan båt på etiketten). 
Mats föreläser gärna för ungdomar och vuxna inom föreningar, studieförbund, folkhögskolor, kriminal- och missbruksvård, bibiiotek, kyrkor och kultur-och skrivargrupper och erbjuder följande teman:

  • Kreativitet – om det egna skapandet i text och bild.
  • Att skriva självbiografi-  hur jag tänkte och skrev
  • Förnyelsearbete - Hur kan man arbeta med förnyelse i äldre organisationer och strukturer? Hur hanterar man motstådet? 
  • Hur hantera hat och hot?  när man varkar för allas lika värde, jämställdhet, HBTQ-frågor, flyktingars rättigheter mm.
  • Hur lever man vidare med en trasig barndom ?– att hantera misshandel och kränkningar från sina närmaste.
  • Manlighet – om farsor och uppväxt
  • Alkoholism – den stora, men rätt dolda, folksjukdomen
  • Att göra klassresan- från arbetarhem till domprostgård
  • Ordblindhet, dyslexi – handikapp som man kan leva med 

Mats är en kreativ och rolig fötreläsare med en förmåga att möta männsikor där de befinner sig. Han bjuder in till dialog och samtal om svåra ämnen och vill ge sina deltagare tilltro till sin förmåga att resa sig och gå vidare och  påminna om att det finns framtidsvägar. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.