Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Mattis Bergquist

Förfrågan

Affärsnyttan med miljönyttan.

Idag vet vi om att alla måste tänka på sin konsumtion så att den blir mer etiskt riktig och mer miljöanpassad. Vi vet också att vår livsstil påverkar vår jord på ett negativt sätt. Men det gör inte det lättare att veta vad man ska göra bara för att man vet. Hur ska lilla jag kunna påverka? Varför ska jag ändra mitt liv och måste jag ändra livet som jag nu lever och är nöjd med? Vad kan jag göra? Vad kan vi göra i vår organisation? Mattis är föreläsare, inspiratör, samtalsledare och kommunikatör sedan flera år. Han fungera även som rådgivare åt ett flertal företag och organisationer som vill komma vidare med sitt arbete kring ansvarsfrågor där han kan visa hur man för samman ekonomi, miljö och etik till en strategisk helhet.Frågorna kommer då man som organisation eller enskild ska ta ställning. Mattis blandar alltid i sina föreläsningar mellan experiment, föreläsning, dialoger och värderingsövningar. Det gör att allt blir levande och att var och en måste ta ställning. Metoderna har alltid varit uppskattade och han anlitas ofta för att inspirera i t ex miljö och etikarbete. Han är van att arbeta i både stora och små sammanhang. Det Mattis hoppas är att hans föreläsning ger inspiration till handling.

Mattis har bl.a. arbetat som VD för Etikakademin och som konsult inom kommunal verksamhet och i det privata. Mattis är utbildad geograf, biolog och pedagog och har lärarexamen för grundskola.
 
Ämnen som Mattis föreläser om:
 

-Miljö och hållbar utveckling
-Klimatfrågor
-Värderingar kring miljö
-Varför går det så trögt just med miljö och etikarbete? – om förändringsprocessen
-Hållbarhetsdriven affärsutveckling – hur gör man och vad är det?
-Den medvetna konsumenten – hur ser man ut då?
-Etik och lönsamhet – går det ihop?
-Var går den etiska gränsen?
-CSR – ett begrepp med stort innehåll

Mattis är en duktig samtalsledare och moderator.

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.