Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Mia Törnblom

Förfrågan

Förmedlar livsglädje och positiv livssyn!

Mia Törnbloms mycket uppskattade föredrag handlar om hur vi blir starka, lyckliga och framgångsrika människor genom att träna vår själ. Hon bjuder på sin egen oförglömliga berättelse; fascinerande, brutal, glädjande och inspirerande. Hon ger oss också insikter i våra tankemönster och omedvetna reaktioner och hur det påverkar det vi gör och det vi uppnår. Allt på ett roligt, dråpligt och träffande sätt. Vi känner alla igen oss i de exempel hon ger och det finns mycket att lära av Mia.Mia talar om vikten av att träna vår självkänsla, självinsikt och att komma över våra rädslor. Hon pekar på det potential till utveckling vi alla besitter och ger oss metoder och tips hur vi kan utveckla oss själva. Mias träningsprogram för att stärka självkänslan fungerar för alla, oavsett ålder, kön eller yrke och  hon vägleder lika ofta privatpersoner som chefer och skolklasser. När hon lyfter människans stora livsfrågor med dödligt allvar och hjärtliga skratt, lämnar hon ingen oberörd.

Har skrivit böckerna; Självkänsla Nu, Mera självkänsla nu, En härlig bok, Det var dumt och Du äger.

Ämne som Mia talar om:

-Självkänsla
-Självförtroende
-Kommunikation
-Vägledning
-Eget ansvar
-Livsglädje

Tyvärr hittades ingen föreläsare.