Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Michael Ostrelius

Förfrågan
Michael är en dynamisk föreläsare och inspiratör samt är uppskattad för sin humor och ett levande bildspråk. Han har förmågan att göra det komplicerade förståeligt och tillämpbart. 

Han är beteendevetare/författare med inriktning på arbets- och organisationspsykologi och har arbetat med individ, ledar, verksamhetsutveckling och hållbar arbetshälsa i drygt 20 år.
Själv beskriver han sig som handelsresande i självklarheter, avakademiserad beteendevetare och författare, ivrig bekämpare av Jantelagen och uppfinnare av pedagogiska verktyg. 
Han är författare till böckerna: Skapa en konstruktiv framtid och Inre miljövård agenda 21B – systematiska redskap till bättre hälsa och arbetsmiljö samt en stor mängd utbildningsmaterial.


Michaels arbetsområden är
  • Psykosocial arbetsmiljö – grundutbildning för chefer och ledare

  • Stresshantering – utarbeta en personlig handlingsplan

  • Samtalsmetodik – medarbetar, löne, konfrontationssamtal

  • Presentationsteknik – bli ännu bättre på att sprida personliga budskap

  • Friskare arbetsplatser – strategier för organisation, grupp och individ

  • Etik och bemötande – spännande workshop för hela personalen
 
 
 
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.