Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Micke Gunnardo

Förfrågan
Micke Gunnardo är socialpedagog och har arbetat inom behandlingshem, socialtjänst, som skolkurator och föräldravägledare. Han är också gift och har fyra barn. Idag arbetar han i sin egen verskamhet som föreläsare och handledare  med parrelationer, föräldraskap och elevhälsovård.

Föreläsningar med Micke Gunnardo

Föräldraskap- om konsten att hitta den goda balansen mellan ramar och kramar !
Micke delar allvarliga och roliga exempel från verkliga livet och hjälper föräldrar att fokusera på sådant som leder till ett gott föräldraskap med det goda samvetet i behåll!

Den livslånga kärleken - om att hålla kärleken levande i parrelationer i både med - och motgång.
Med erfarenhet från både sitt eget äktenskap och från många av de samtal han haft med par i kris försöker Micke besvara frågan: Vad behövs för att bygga  en kärleksrelation som klarar med - och motgång ? Svaren han ger på den frågan ger hopp om att den livslånga kärleken finns inom räckhåll. 

Kan skolan hjälpa ALLA elever att nå kunskapsmålen? - Vad säger modern skolforskning?
Skolan är en arena som Micke dagligen befinner sig på. Som skolkurator har han skaffat sig erfarenheter av ochg föreläser om hur viktigt det är m,ed personal som jobbar utifrån en gemensam värdegrund och med ett gemensamt förhållningssätt gentemot både varandra och eleverna. Micke ger tid under föreläsningen för skolans personal att samtala och reflektera om hur modern skolforskning ska kunna implementeras i vardagen. 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.