Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Mikael Andersson

Förfrågan

Tankens Kraft- att göra det omöjliga möjligt

Mikael  Andersson har sedan 2001 föreläst för 100000 tals männsikor inom näringsliv och offentlig och ideell sektor över hela landet.  Han har skrivit boken om sitt liv Armlös, benlös men inte hopplös. 

Så här säger Mikael om sin mission; 
Jag vill förmedla något som påverkar och förändrar männsikors syn på sig själva och vad som egentligen är möjligt. Utan att skuldbelägga, anvisa eller tala om för någon hur de borde göra eller skall leva för att bli lyckligare eller mer framgångsrik.

Idag är Mikael gift och har fyra barn och en av Nordens med populära föreläsare. I sina inspirerande föreläsningar berättar Mikael om mod, normalitet, motivation och en stark drivkraft att nå målen och förverkliga sina drömmar.

Allvar ochh svårighet blandas med humor och glädje i tvära kast.
Föreläsningen ger ett vidgat perspektiv på livet. En mycket rolig och fängslande upplevelse som lever kvar i minnet.

Hans föreläsningar handlar om  att se resurser och möjligheter och om inspiration!

Några teman som Mikael gärna talar kring; 

-Tankens Kraft - att göra det omöjliga möjligt
-Upptäcka och utveckla dolda resurser
-Bemötande
-Kommunikation - en viktig byggsten för ökad förståelse
-Vägval - att sitta bredvid och titta på eller kliva fram och ta för sig
-Misslyckande eller seger - olika sätt att se det

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.