Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Nathalie Morén

Förfrågan

Nathalie Morén är överläkare i Geriatrik på Capio Geriatrik i Nacka där  arbetar  hon mycket med
kvalitets- och patientsäkerhetarbete. Dessförinnan var hon  ansvarig Överläkare på avdelningen för andningshandikappade på Danderydsgeriatriken.
Nathalie har i Nacka drivit många oerhört lyckade patientnära kvalitetsprojekt där  de  bland annat fått trycksåren att försvinna samt eliminerat vårdskador i urinvägarna. Dessa projekt har väckt en hel del uppmärksamhet och har gjort att Nathalie  började  föreläsa i många sammanhang för olika grupper. Nathalie föreläser  för personal som arbetar med äldrevård på olika sätt och patientorganisationer och anhörigföreningar på temat Patientsäkerhet. 

Hon föreläser också gärna på temat Det framgångsrika åldrandet  och om det Naturliga åldrandet för olika typer av målgrupper . Hon anpåassar sina föreläsningar utifrån deltagarnas behov och önskemål.

  Här är nägra teman som Nathalie gärna föreläser om ;  
  • Det framgångsrika åldrandet
  • Det naturliga åldrandet  
  • Geriatriska läkemedelsgenomgångar 
  • Urinretention- den dolda vårdskadan, 
  • Lyckade patientnära projekt 
  • Projektplan i patientnära utvecklingsarbete 
Nathalie  är alltid mån om att veta vem hon  föreläser för och anpassar materialet därefter. Hon tycker om att förmedla sitt budskap och skapar en känsla av förståelse /ägandekänsla av ämnet. Hennes språk och bilder engagerar och hon inspirerar sin publik även om ämnet  ibland kan kännas tungt. 
Nathalie brinner för att ge den geriatriska patienten/ åldrade individen styrka att ta kontroll över sina liv, oavsett vilken situation men befinner sig i, eller vilka kort man har fått på hand.
 ”Det inte alltid blir som man har tänkt sig, men det blir alltid vad man gör det till”  säger Nathalie i  sin föreläsning om det framgångsrika åldrandet.
Till hälso-sjukvårdspersonal vill  Nathalie  förmedla en grundförståelse av deras uppdrag , en ägandekänsla och en yrkestolthet. 
 
 
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.