Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Niclas Ottosson

Förfrågan

Niclas Ottosson har föreläst om Nätmobbing och Etik på nätet på skolor runt om i Sverige sedan 2005. I samarbete med Rädda Barnen har  han mött över 80000 elever och pedagoger under olika utbildningsdagar och hans erfarenheter har lett fram till en mängd olika verktyg för att på ett effektivt och långsiktigt sätt motarbeta olika former av nätmobbing och digitala kränkninga .

Niclas har också arbetat som lärare inom gymnasieskola och grundskola och studerat pedagogok, IKT och media, Kommunikation, Etik i Skolan, Mänskliga rättigheter i skolan och specialpedagogik. Han använder sina teoretiska och praktiska kunskaper, liksom aktuell uppdaterad forskning, inom området för att erbjuda både elever, pedagoger och föräldrar föreläsningar som ger både kunskap, verktyg och perspektiv.

 En sårande kommentar på Facebook, ett jobbigt SMS vid läggdags, kränkande bilder som läggs ut på nätet, skvaller som sprids via KIK, elaka snapchats, bloggar och taggningar eller hatgrupper som skapas.
Idag är drygt hälften av alla treåringar vana nätanvändare och användningen av mobiler, datorer och surfplattor är en en naturlig del av livet när man är ung. Möjligheten att kommunicera med kompisarna är många men vägarna till att göra andra illa blir även de allt fler och många av de konflikter och bråk som uppstår på nätet kommer sedan till skolan där vi vuxna sedan står handfallna och inte har någon aning om hur det uppstått och vilka som är inblandade. 

Niclas Ottosson hanterar dessa frågor genom  föreläsningar som vänder sig till tre målgrupper; Elever, Skolpersonal samt Föräldrar.

Han utgår från forskning och vad unga själva berättar om när det gäller digitala kränkningar och mobbing. Han ger verktyg för vad man kan göra för att motarbeta dessa kränkningar ur ett pedagog- och föräldraperspektiv och vad unga själva kan tänka på. Han ger också en uppdatering av vad lagen säger att man får och inte får göra. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.