Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Nina Thomsen

Förfrågan
Nina Thomsen är barnpsykolog och fyrbarnsmamma med mångårig erfarenhet av arbete med små barn och deras föräldrar från barn och ungdomspsykiatrin där hon konsulterat förskolepersonal och barnhälsovården i sitt arbete med psykisk hälsa och utveckling hos små barn (0-6 år). Hon arbetar som föreläsare och handledare inom barnhälsovården i Stockholm riktad till regionens barnsjuksköterskor gällande föräldrasamtal och samtalsmetodik. Då Nina alltid står för barnperspektivet och utgår från salutogena faktorer kring barns utveckling och utveckling av de som finns runt barnen erbjuder hon effektivt stöd kring polariseringar och slitningar som kan uppstå i barns miljö. Utvecklingspsykologisk grundforskning kring anknytning och mentalisering genomsyrar Ninas föreläsningar oavsett om det rör föräldraskap, pedagogiska anpassningar för små barn med olika sätt att fungera eller hur professionella kan hantera svåra möten med föräldrar. 
 


Ex på Föreläsning som Nina kan erbjuda:

  • Att skapa goda samtal- förhållningssätt och stategier vid samtal med föräldrar kring deras barn.
  • Att möta pappor -i barnhälsovård och förskola 

Innan föreläsningen tar Nina gärna del av specifika önskemål, problemställningar och förutsättningar. Föreläsningen kan hållas på plats såväl som med ett särskilt utformat digitalt upplägg. Nina erbjuder även uppföljande handledning.

En föreläsning med Nina innebär många nya tankar och öppnar upp för diskussioner som fortsätter långt efter att föreläsningen är över. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.