Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ninni Länsberg

Förfrågan

Ninni Länsberg är handbollspelaren som blev massör, teolog, beteendevetare och som arbetat med företagshälsovård, omställning och rehabilitering i 15 år. 

Hon har  under de senaste 30 åren mött tusentals människor i samtal om stress, utmattning, jobb, sorg, omställning och kriser och arbetar idag som rådgivare, föreläsare och krönikör inom stress, arbete och hälsa. Ninni utmanar vår tid syn på effektivitet och perfektion. 

Hon har skrivit boken  Friskt Jobbat - om stress  livsbalans och hållbara arbetsplatser och ställer viktiga frågor till läsare och deltagare; Vilket liv vill vi leva ? Vad är det att jobba friskt? 

Djupt förankrad i den Värmländska berättartraditionen med mycket humor och målande berättelser skapar hon skratt och väcker lust till samtal i alla typer av arbetsgrupper. 
Ninni Länsbergs  är en perfekt kick off- föreläsare för arbetsplatser som vill väcka energi och entusiasm bland sina medarbete men också uppmärksamma och skapa god arbetsmiljö och stressrelaterad ohälsa både inom näringsliv och offentlig verksamhet.

 

 Exempel på föreläsningar / teman: 

  • Må Bra- Vad är det vi behöver för att må bra?  Vad är viktigt i livet? 
  • Frisk jobbat- Hur skapar vi hållbara arbetsplatser? 
  • Chefen och den psykiska ohälsan - Vad är chefens ansvar ? Vad är medarbetarens ansvar? 
  • Stressa ned och lev upp- Om vår tids prestationskultur, teknik- och additionsstress.
  • Organisatioriska  och sociala arbetsmiljöföreskriften -  Vad säger lagen ? 

Ninni Länsberg  har det djup och den personliga erfarenhet som kommer ut 30 års erfarenhet av att möta människor i stress, sorg och kriser och en förmåga att förmedla alla sina erfarenheter på att humorsitiskt och inspirerande sätt för att ge sina lyssnare en lust att göra små förändringar både på jobbet och hemma. 

Hon vill att människor ska känna ansvar för hur man lever sitt liv och modet att prioritera och välja bort. Hon vill låta männsiksor skratta åt eländet och känna igen sig själv i det allmänmänskliga.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.