Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

NP support

Förfrågan
Kristin Backman och Elin Pettersson driver företaget NP support (Neuropsykiatrisk support) som är kunskapsföretag med kompetensområde autism och annan neuropsykiatri. Kristin och Elin har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer med NPF och mycket erfarenhet av utbildning, föreläsning och handledning till olika verksamheter som möter barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Exempel på verksamheter som tagit del av utbildningsinsatserna är: skolor, LSS-verksamheter, socialtjänst, arbetsplatser, vårdcentraler mm. 
Kristin Backman, specialpedagog med fördjupning inom NPF med mångårig erfarenhet från olika verksamheter såsom habilitering, skola samt elevhälsa och även en erfaren föreläsare och handledare.
Elin Pettersson, legitimerad arbetsterapeut. Hon har mångårig erfarenhet från olika verksamheter så som daglig verksamhet, skola och habilitering. 
 


Exempel på utbildning/föreläsningsteman:
Teori om neuropsykiatriska funktionsvariationer 
Kommunikation och anpassat bemötande 
Samtalstekniker och samtalsverktyg
Vardagsfungerande  
Exekutiva funktioner och konsekvenser i vardagen 
Problemskapande beteende 
NPF och psykisk ohälsa 
Neuropsykiatri och stress 
Kartläggning och analys 
Strategier och verktyg
Tillgänglig lärmiljö och skolvardag för elever med NPF
 
Kristin och Elin har även möjlighet att anpassa föreläsningar/utbildningar efter era specifika behov och kan även erbjuda både hel- och halvdagsutbildningar. 
 
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.