Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ola Schenström

Förfrågan

Ola Schenström är läkare sedan mer än 35 år och idag den ende läkaren i Sverige som enbart arbetar med mindfulness. Han är utbildad av bland andra prof.em. Jon Kabat-Zinn som också skrivit förorden till hans bok Mindfulness i vardagen. Mindfulness är mer ett förhållningssätt till livet än en metod. När vi är "mindfulla" blir vi mer fokuserade, närvarande och produktiva både hemma och på jobbet. Vi mår, sover och fungerar bättre. Vår medkänsla med oss själva och andra ökar. Istället för att automatiskt reagera i situationer ser vi istället de val vi har. Vi minskar vår onödiga stress och ökar vår livskvalitet.Ola Schenström har tidigare varit verksamhetschef i över 20 år vid Mjölkuddens vårdcentral i Luleå. Idag arbetar han enbart med att sprida mindfulness i det egna företaget Mindfulnesscenter AB. Ola Schenström är en av de ledande experterna på mindfulness i Sverige. Han föreläser och utbildar i mindfulness över hela landet och intervjuas ofta i TV, radio och tidningar. Han arbetar för närvarande på två nya böcker och på internetbaserade träningsprogram i mindfulness, de första i sitt slag i världen.

Ola arrangerar också tillsammans med sin kollega Ander Lidén en Mindfulnessvecka i Tällberg  24- 30 juli-13 för att visa på praktiska exempel på forskning kring vad Minfulness kan erbjuda inom Ledarskap, Arbetsplatser, Hälso och sjukvård, Skola och Idrott. 

Med humor, värme och omtanke förmedlar han mindfulness som ett förhållningssätt till livet. Det går inte att förstå mindfulness genom att bara läsa eller prata om det, man måste prova. Föreläsningen innehåller därför ett antal övningar så att du själv får prova på.

Ola Schenström talar bl.a om hur du; 

-Minskar din stress
-Sover bättre
-Lär dig att bättre kunna hantera smärta
-Förbättrar ditt minne
-Lär dig fokusera på det väsentliga
-Blir mer uppmärksam om vad som sker i dig och kring dig
-Blir mer kärleksfull och medkännande
-Lever mer i nuet
-Får ökat tålamod
-Ökar din förmåga att möta svårigheter
-Ökar din livskvalitet

Artikel i SvD

Tyvärr hittades ingen föreläsare.