Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ola Skinnarmo

Förfrågan

Ola Skinnarmo är en av Sveriges mest anlitade föreläsare som kan ge dig ett inspirerande, energigivande och träffsäkert föredrag. Med insiktsfullhet och humor berättar han om sina expeditioner och drar sylvassa paralleller från sina äventyr till din verklighet. Genom mental styrka, målfokusering och motivation kan du lyckas med det omöjliga!Ola Skinnarmo är i grunden utbildad friluftsinstruktör. Han har också skrivit böckerna "Ensam mot Sydpolen" och "Skinnarmo - I Shackletons spår".

Ämnen som Ola Skinnarmo talar om är:

-Att förena flera viljor för att nå gemensamma mål.
-Vikten av att sätta delmål för att nå ända fram.
-Att leva i nuet för att kunna möta framtiden.
-Ensam är stark men tillsammans med andra blir vi oövervinneliga.
-Att leva i harmoni med sig själv och sin omgivning trots tuffa omständigheter.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.