Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ola Stålnacke

Förfrågan

Ola Stålnacke är en verklighetsnära präst och föreläsare som på ett roligt och lättfattligt sätt kan förmedla sina kunskaper om vad som händer i livet när människor drabbas av kriser och förändringar av olika slag. Han talar också om vikten av att återfå sin balans i livet igen och vilka metoder och åtgärder som då behövs. Han har specialiserats sig som utbildare, handledare och själavårdare inom polis- och brandkårsmyndigheter, sjukvården, kriminalvården, skolan och näringsliv
Ola Stålnacke föreläser och utbildar inom följande ämnen:

Ledarskap - det svåra samtalet, om mötet med medarbetare i kris kring alkohol och problem.

Etik i vardagen, Krishantering, Glädje - Livskvalité  och balans i livet, Relationer, Stress

Kamratstöd- och debriefinghandledare - får lära sig ta hand om personal som blivit utsatt för någon form av enskild eller kollektiv psykisk belastning pga svåra upplevelser eller olyckshändelser inom arbetet eller privatlivet.

Så här säger Ola om balans i livet;

" Att återfå sin balans i livet innebär inte att välfärden återupprättas i första hand utan att vi färdas väl genom livet förtsättningsvis. Ofta känner sig människor misslyckade och har dåligt självförtroende, men att vara misslyckad innebär inte att du har misslyckats som männiksa, utan förmodligen har du missat mycket av din lycka på vägen, en väg som ofta innebär att vi ska räcka till för allt och alla. "

Olas utbildningar och föreläsningar riktar sig  till organisationer och företag som har behov av att belysa områden som krishantering, relationsfrågor, yrkes- och vardagsetik. Han utbildar också kamratstöd - debriefinghandledare som får lära sig att ta hand om personal  som har blivit utsatta för någon form av enskild eller kollektiv psykisk belastning, olyckshändeler i privatlivet eller i arbetet.Ola arbetar också som coach och handledare för chefer , ledare och arbetsgrupper både inom näringsliv och offentlig verksamhet.

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.