Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Pamela von Sabljar

Förfrågan

Pamela von Sabljar har 20 års erfarenhet av beteendevetenskap, ledarskap och personlig utveckling. Genom sina föreläsningar och utbildningar har hon inspirerat och motiverat tiotusentals medarbetare, ledare, pedagoger och ungdomar över hela Sverige till ökad medvetenhet.

Medvetenhet handlar för Pamela von Sabljar om insikten om att allting börjar och slutar med dig. Allt du upplever händer nämligen inne i din egen kropp. Du kan inte kontrollera vad som händer utanför kroppen, men det som händer inne i dig – det har ingen annan än du makten över. Tillsammans med Pamela von Sabljar lär vi oss olika forsknigsbaserade tekniker för att reagera på händelser och känslor på ett smartare sätt för att kunna forma en verklighet som lyfter oss.
Föreläsningarna passar såväl offentliga som privata verksamheter, skolor, föreningar och som ett inspirerande inslag på nästa kickoff.
Pamela är också en mycket skicklig moderator Ex på Pamelas föreläsningar; 

DET DU BORDE FÅTT LÄRA DIG I SKOLAN
Samhället förändras. Snabbt. Det blir allt mer sammankopplat, komplext, oförutsägbart och mångtydigt. Vad behövs för att vara en del av det nya samhället?
Den psykiska ohälsan bland unga  ökar liksom stressen bland de vuxna på arbetsplatserna runt om i landet. Vad är problemet? Hur ska vi lösa den nya sortens utmaningar vi står inför?

ETT STÖRRE LIV – FRÅN ATT VETA TILL ATT GÖRA
Forskningen har många svar på våra behov, men hur gör man för att stänga glappet mellan information och våra drömmar om ett större liv till att faktiskt leva ett större liv?Pamela von Sabljar är en äkta “gapfinder” som har ägnat de senaste tjugo åren av sitt liv åt att inspirera och utbilda människor inom de beteendeförändringar som krävs för att kunna leva ett större liv. Hennes huvudfokus har alltid varit att finna mekanismerna bakom att ”walk the talk”, alltså att gå från ord till handling.

Workshops och utbildningsdagar - moderator
Pamela von Sabljar har jobbat med att frigöra potential på många olika sätt: genom sina samhällsprojekt, kurskoncept, konceptutvecklingar, faciliteringar under grupprocesser, genom sina böcker och sina föreläsningar. Hon hjälper till att frigöra  potential för både individer och grupper.  Hon erbjuder  inspirerande workshops i storytelling, praktiska övningar och konkreta verktyg för arbetsgrupper eller hela organisationer. Pamela von Sabljar förmedlar praktiska perspektiv och nya insikter kring hur verklig samhällsutveckling börjar med personlig utveckling.

Föreläsningar och workshops kan skräddarsys för både enskilda personer, grupper eller hela verksamheter som vill frigöra potential hos sig själva och andra. 

Pamela von Sabljar talar även om:

-Gränslös målmedvetenhet att gå bortom och göra det omöjliga Möjligt!
-Världen är full av möjligheter - potentialen finns i dig
-Är du villig att går bortom och leva din dröm?
-Perspektivskifte
-Kunskap räcker inte
-Alla andra är dumma  huvudet
-Vad är världens bästa skola?
-Självledarskap – grunden till entreprenöriellt lärande
-Lärarens viktigaste uppgift
-Hur skapar vi den optimala lärandemiljön?
-Vad är anledningen till att vi trycker till andra människor?
-Hur tar vi vara på människors potential?

 

 "Förtroendeingivande, skapar tillit, otroligt kompetent, klarsynt och ser vad man håller på med!"
Anette Jakobsson Förälder och chef, SynOptik

"Du har möjligheten att inspirera folk att leva livet fullt ut!"
Ingrid Sandelin  Arbetsterapeut, Vårdvetenskapens HusTyvärr hittades ingen föreläsare.