Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Pär Granlund

Förfrågan
Pär Granlund är föreläsaren som inspirerar dina medarbetare att bli kreativa. Själv har hans kreativitet bland annat inneburit att vi idag i Sverige har ett ishotell i Jukkasjärvi samt Svenska Bastuakademin och världens första internationella bastumuseum i Kukkolaforsen. Pär Granlund har betytt mycket för utvecklingen i Norrbotten. Han har en unik förmåga att se möjligheterna i de särskilda förutsättningarna som finns i Norbottens kultur, klimat och historia. Han har också varit delaktig och stöttat projekt som Tornedalsexpressen och Treehotellet i Harads.

  
Rubriker på Pär Granlunds föreläsningar;


Logik och kreativitet –eviga dödsfiender!
"Logiken och kreativiteten är varandras eviga dödsfiender. Men när den kreativa tanken är förverkligad är den hur logisk som helst. Det svåra är inte att förstå den kreativa tanken utan att skapa den. Träna din kreativa förmåga med hjälp av att undvika att vara logisk."

Vägen till Kunskap, Kontakter Kreativitet, Kommunikation, Känsla och Kapital
”Börja ditt projekt med att identifiera din kunskap, vilka känner du och vad har de för kunskap och kontakter och så vidare. Det leder ofta till att du finner kapitalet. Allt för många projekt har lagts ned på grund av att man har börjat i fel ände. Börja inte med att konstatera att det inte finns kapital!”

Innovationer - Viljan att se problem och lösa dom
.
”Förmodligen var det en lat och nyfiken person som älskade att lösa problem som uppfann den geniala innovationen hjulet. Problem har endast den som är lat men som samtidigt har en vilja och ambition. Den likgiltige har inga problem.”

Endast döda laxar följer strömmen.
”Våga att gå din egen väg istället för att anpassa dig till strömmen! Det krävs dock mod och vilja att våga gå sin egen väg. Är du unik eller en i den stora mängden?”

Lägg ned turismen!
”Det privata resandet är fortfarande vanligt och stort. Men motiven för att resa och besöka andra miljöer är vida fler än vad som fanns då bilen kom på 1950-talet och turismen blev ett välkänt begrepp. Ett utmanande rubrik som stimulerar den kreativa tankeprocessen för att skapa nya upplevelseprodukter.”

Kommentar från kund;
Din föreläsning bjöd på inspiration, insikt, klurighet och envishet
”Eksjödagen” blev en succé. Eksjöborna som vi träffar säger unisont att det var fantastiskt och att våra föreläsare verkligen lyckades med att inspirera och entusiasmera. Din egen insats gjorde ett stort intryck och vi inser att vi har mycket att lära, vilket var syftet med hela dagen. Din föreläsning bjöd på både inspiration samt insikt om norrländsk klurighet och envishet, något som är en grundförutsättning för framgång.
Ida Amrén, Björn Waxegård och Håkan Waxegård

"Pär Granlund är ståuppkomikern och föreläsaren med glimten i ögat och med det rätta entreprenöriella seendet. Han bjuder på ett kreativt synsätt som blandas med inspirerande och tankeväckande humor som får åhöraren att våga tänka i nya samt utvecklande banor.”Hans A Strandberg, Almi Företagspartner Nord

Tyvärr hittades ingen föreläsare.