Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Parwin Hoseinia

Förfrågan

 

Parwin Hoseinia föddes 1986 i diktaturens Iran. Eftersom föräldrarna var politiskt aktiva mot regimen så fick de fly till grannlandet Irak. När krig utbröt mellan Iran och Irak  så gjorde föräldrarna  ett livsavgörande val. Parwin var 3,5 år gammal när hon sattes på en buss tillsammans med ett 20-tal andra persiska barn.  Den dagen lämnades hon bort av sina föräldrar. Idag är Parwin utbildad och verksam musikalartist men vägen dit har varit lång och många gånger svår för Parwin. 

  Parwin Hoseinia berättar i sin föreläsning om sin  livsresa som ensamkommande flyktingbarn, fosterbarn, jourhemsbarn men också om kraften i att följa sina drömmar. Genom sina erfarenher ställer hon frågor om vuxenvärlden och samhällets agerande. Hon ifrågasätter det som hänt, men känner  också förståelse för att inget är svartvitt och att även svåra erfarenheter är något vi inte vill vara utan.

Idag är Parwin Hoseinia 28 år gammal hon är utbildad musikalartist /dansare vid Balettakdemien i Göteborg och Stockholm och har jobbat som dansare i bla Idol, Idrottsgalan. Hon har också deltagit i Musikalartisttävlingen "Jakten på Julia",  Hjalmarrevyn på Nya Parkteatern i Örebro, Länsteatern i Örebro men också arbetat som koreograf. 

Här följer några ämnen och teman som Parwin gärna föreläser om: 

-Att hitta sitt egna JAG - och följa sin dröm trots motvind.? Tankar kring den kontinuerliga kampen om ett erkännande och sen då?

Att hitta sina förebilder att se upp till för att komplettera för det man saknar.

Att inte BARA vara det man gör.

- Att vara ensamkommande flyktingbarn-  om identitet, känslor och svek.

- Att gå en  proffsutbildning - utan de sociala verktygen?Om att förstå hierarkier och  vinnande koncept i en tuff skola  och att stå på sig och tro på sin sak även om man inte är någon i en sådan miljö.

- Vem är ett socialfall? - Om skam, tacksamhetsskuld , dubbelliv, stolthet, lögnerna och sveken.

Parwin Hoseinia föreläser gärna för ungdomar på skolor och folkhögskolor som en inspiration för att våga tro på sina drömmar trots motstånd. Hon föreläser också gärna för personal inom skolor och för de som arbetar inom socialtjänst och med ensamkommande  flyktingbarn. Parwin väcker frågor, inspirerar och delar med sig av insikten att man aldrig blir "färdig" och att livet är en spännande och intressant resa. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.