Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Patrick Gruczkun

Förfrågan

Patrick är beteendevetare som specialiserat sig på interkulturell kompetens, kommunikation och konflikthantering. Sedan 2004 har han arbetat med utbildning och processledning i Sverige samt haft uppdrag i Polen, England, Norge och Sudan.

Patrick har en stor erfarenhet av utbildning och projektledning i interkulturella miljöer med särskilt fokus på offentlig sektor. Han brukar av kursdeltagare beskrivas som engagerande, autentisk och kunnig. Uppläggen spänner från rena inspirationsföreläsningar till workshops där kortare teorigenomgångar och konkreta exempel från verkligheten varvas med övningar och smågruppssamtal. 

2015 debuterade Patrick med boken Bortom rätt och fel 

 


Här följer några av de ämnen som Patrick Gruczkun föreläser kring och utbildar i:

 • Interkulturell kompetens
  En 2-8h workshop som utgår från modellen “6 steg för interkulturell kompetens”. Upplägget är deltagarcentrerat där övningar och diskussionsfrågor varvas med kortare teorigenomgångar och konkreta exempel från verkligheten. Efter seminariet har deltagarna fått med sig nya modeller för att förstå interkulturalitet, konkreta verktyg för att agera konstruktivt i kulturmöten och nya insikter om sig själva.
 • Interkulturell kommunikation
  En inspirationsföreläsning på 20-90min som genomförts i ett stort antal sammanhang på svenska och engelska. Passar bra som del av en utbildningskonferens likväl som inspiration i början av en medarbetardag. Utgångspunkten här är att inspirera till nyfikenhet för och eftertanke kring kulturmöten på arbetsplatsen och i livet. Humor varvas med konkreta exempel och innehållet skräddarsys efter sammanhanget. 
 • Mångfald på arbetsplatsen 
  En utbildning på 3-8h om likheter och olikheter mellan medarbetare på arbetsplatsen. Bortom enkla etiketter och färgkoder arbetar vi med våra behov och förväntningar och får genom övningar och samtal djupare förståelse för våra kollegor och oss själva. 
 • Normer och diskriminering
  En utbildning på 2-4h som tar sin utgångspunkt i den nya diskrimineringslagen från 2017 och dess betydelse för arbetsplatsen. Fokus läggs på bemötande av varandra och genom samtal och självskattningsverktyg lyfts normer, inkludering/exkludering och diskriminering upp för diskussion.
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.