Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Per Furumo

Förfrågan
Vad vi säger är viktigt, hur vi säger samma sak kan vara avgörande för genomslaget!
I dag vet vi att en talares framtoning är lika viktig som själva budskapet. Således kan god muntlig framställning vara ett direkt avgörande konkurrensmedel på en marknad där skillnaden mellan produkterna som erbjuds ofta är försumbar för kunden. Oberoende av om kommunikationen är extern eller intern finns det ingenting som slår tydlighet. Detta gäller inte bara innehållet i våra anföranden utan i minst lika hög grad uttrycket. 
 
Per Furumo Voice and Message tillhandahåller individuell konsultation, workshops och föreläsningar som fokuserar på ett grundläggande ramverk, en ”manual”, som skänker trygghet och ökar talarens möjligheter att fånga och fängsla, att utstråla estradpondus för att därmed nå fram maximalt, oavsett talarsituation.
 


I sina föreläsningar/utbildningar ger Per Furumo en manual en  ”ledstång”  som ger ett fundament beträffande medvetenhet om tempo, röstläge/styrka samt betoning. Allt detta för att i högre mån åstadkomma ett tilltal, berättande och bemötande som får mottagaren att vilja lyssna oberoende av ämne.

Kroppsspråket är en naturligt integrerad del av ovanstående liksom ständig retorisk ledsagning där ledorden är formulera, förpacka förmedla.

Några föreläsningsrubriker ; 

  • Hur når du in när du når ut? - Inget slår muntlig kommunikation !
  • Kroppsspråk
  • Kvinna - ta plats!  Det också finns ett stort och viktigt kvinnoperspektiv inom allt det som handlar om att ta plats med röst och kropp . Per arbetar ofta  med kvinnor i ledande befattningar både i workshops och individuell.

Föreläsningen fungerar också mycket bra i kickoff-sammanhang.

Mer om Per Furumo :
 

Per Furumo, konsult i muntlig framställning/retorik/presentationsteknik. Bland Pers kunder finns många av våra stora företag ,banker, de stora advokat-och revisionsbyråerna och många andra. Per är ursprungligen utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har innan han började med Voice and Message på heltid samarbetat med flera av världens ledande dirigenter, orkestrar och solister.

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.