Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Per Holmström

Förfrågan

Per Holmström är redaktör och ansvarig utgivare för Gränsbrytning tillika ägare av Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden. Har tidigare arbetat som forskare och utredare med fokus på lokala och regionala utvecklingsfrågor. Bosatt på Närkesslätten i Örebro mellan metropolerna Stockholm och Oslo. Per föreläser kring regional utveckling för näringsliv, politiker och tjänstemän inom offentlig verksamhet.Alla organisationer inom såväl privata som den offentliga sektorn inser behovet av att följa och förstå sin samtid. Den närliggande utvecklingen i lika hög grad som händelseutvecklingen globalt behöver tolkas och greppas för att ledningen ska kunna fatta rätt beslut.
Utvecklingen regionalt tenderar i det här sammanhanget att få allt större betydelse genom att makt och politiskt inflytande successivt ökar. Per Holmström kan genom sin journalistiska bevakning ge en god överblick över denna utveckling, peka på trender och knyta an till lokala exempel i vardagen.
Föreläsningarna riktar sig till politiker och tjänstemän med ansvar för omvärldsbevakning och externa relationer.
 
 
Exempel på teman är:
 
- Vad händer med Sveriges regioner i framtiden?
- Har vi något att lära av våra nordiska grannländer?
- Är tillväxt och välfärd regionala frågor?
- Medborgarnas inflytande i framtidens regioner?
Som person är Per till stor del en entreprenör och idékläckare med stort behov av att se resultat.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.