Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Per Johansson

Förfrågan

Per Johansson är idéhistorieker  och doktor i humanekologi. 
Han håller föredrag, seminarier och samtal om gränsöverskridande, samhälleliga, vetenskapliga, konstnärliga och existensiella frågor - sådant som skapar förståelse och insikt i en snabb-föränderlig och förvirrande värld.
Per Johansson känns  bl.a igen från olika radio- och poddradioserier som han gjort tillsammans med radiojournalisten Erik Schüldt såsom Myter och Mysterier, Kunskapens träd och Männsikan och maskinen.

Pers engagemang gäller människan som person och de förändringar som nu sker i samhället och naturen, i ett vidare sammanhang.
Han arbetar med hur olika kunskaper om människan, teknik, natur, samhälle, vetenskap hänger ihop och hur våra gemensamma  förmågor kan utvecklas och användas tillsammans. Hans passion är att främja och underlätta kommunikation över gränserna mellan olika specialkunskaper, färdigheter och ämnen, för att helheten ska bli synlig, på ett sätt som verkligen underlättar en bättre förståelse.

 
 


Per föreläser gärna kring följande ämnesområden: 

 • Klimat och existens  
  Jorden och livet går inte under, men civilisationen är hotad av klimatförändringarna. Vad betyder det för vår syn på livet och på oss själva? Är det hopp vi behöver? Eller något annat?
 • Person och individ – helt olika saker
  En person ingår i olika personliga relationer. En individ är en atom som är utbytbar och går att flytta runt hur som helst. Ens uppfattning om vad en människa är påverkar arbetsplatser och organisationer på djupet – men hur?
 • Den magiska tekniken
  Mycket få förstår hur en smartphone fungerar. Ändå är vi beroende av den i vardagen. Vad betyder det, att vi är invävda i tekniska system som ingen riktigt förstår summan av? Hur kan vi bli hela människor när det känns som om tekniken styr?
 • Vad håller vi på med egentligen? Om arbete, jobb och livsverk
  Många fler jobb kommer att ersättas av robotar och artificiell intelligens. Betyder det att vi blir arbetslösa? Nej, det betyder att vi måste omvärdera vår syn på arbete. Men vad betyder ”arbete”? Tänk om vi har tänkt fel i 150 år?

Per Johansson vill förmedla aha-upplevelser, en känsla av sammanhang och  att man har förstått något på ett nytt sätt. Varje männsikas  erfarenheter har betydelse.

Per Johansson och Erik Schüldt erbjuder också gemensamt Myter och Mysterier Live där kunder kan boka in  dem båda till ett filosofisk samtal med publiken om något tema som berör och engagerar. 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.