Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Per Jute

Förfrågan

Per Jute är marknadschef på Viking Line och ordförande i Sveriges Annonsörers Kommitén för direktreklam. Han har en bakgrund sinom reklambranchen sedan 70-talet med erfarenhet av projektledning , egen reklambyrå , B2B marknadsföring och som VD på Superfast Ferries.

På Viking Line har Per arbetat med intressanta undersökningar för att se vilken mediakombination som är starkast. På basis av kundanalyser och med Liking Lines affärs modell har de ökat effektiviteten i marknadsföringen.   
Per beskriver hur de på Viking Line ställer frågor när det gäller kunder, gör tester och analyser och hittar den form av marknadsföring som passar bäst utan färdiga universallösningar.Tyvärr hittades ingen föreläsare.