Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Pernilla Lovén

Förfrågan

Pernilla Lovén arbetar som jämställdhetskonsult inom privat, offentlig och ideell verksamhet. Uppdragen är exempelvis föreläsningar, seminarier och utbildningar på tema kön, genus, jämställdhet och likabehandling. Exempel på specifika teman är trakasserier och härskartekniker. Pernilla arbetar med jämställdhet både ur ett arbetsgivare- och verksamhetsperspektiv. I sina uppdrag möter Pernilla B. Lovén medarbetare, chefer/beslutsfattare och politiker och anpassar alltid sina uppdrag utifrån målgrupp.

 


Utgångspunkt för alla Pernillas uppdrag, såväl föreläsningar som utbildningar, är att göra en grundläggane behovsanalys av kundens behov och specialsy innehåll  i samspel med uppdragsgivare. I sina föreläsning får deltagarna vara aktiva på olika sätt Pernilla tillför kunskap kring jämställdhet och likabehandling men kopplar också detta till deltagarnas arbetsvardag och till deras uppdrag. Detta sker genom samtal och egna reflektioner. I samtal och dialog diskuteras också hur dessa kunskaper påverkar bemötande, behandling och bedömning av klienter/ patienter/ brukare.

Upplägget präglas av en vänlig och lättsam ton.

 Fotograf Elisabeth Ohlson Wallin

Tyvärr hittades ingen föreläsare.