Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Peter Höckert

Förfrågan

"Förstå och påverka i samklang med medvetet lyssnande."

Samförstånd och överenskommelser i den personliga kommunikationen är två skilda delar. Vi kan nå samförstånd över att vi inte är överens. Vi kan dock aldrig fullt ut nå överenskommelser utan samförstånd. Peter Höckert har arbetat med säljande kommunikation i mer än 20 år och genomfört utbildningar, utvecklingsprocesser och föreläsningar för företag i närmare 15 år. Peter Höckert har gjort sig känd för att arbeta med mänsklig värme, vara målinriktad  och med humor inspirera på ett fascinerande sätt.

 Han belyser länken mellan förberedelser, välmående, det direkta samtalet samt reflektioner efter samtalet på ett fascinerande sätt. När man ser och förstår denna länk börjar man förstå lagen om orsak och verkan i en kommunikation och i de utfall ett företag önskar få. Kunder känner medvetet och omedvetet om en säljare / personal mår bra, det påverkar köpbeslut.: ”Avdramatiserad säljande kommunikation” handlar om att söka affärsöverenskommelser med hjärta och hjärna samt alltid med ett vinn-vinn som resultat.

Att kunna se andra och att lyssna!

Vår hjärna har fullt upp med att registrera och förstå det vi ser, hör och upplever. Hur orkar vi ta emot och sortera allt detta ?
När vi blir lyssnade på sker ett välbehag i oss och vi öppnar oss då lättare för varandra. På jobbet är det naturligtvis viktigt att skapa samförstånd mellan kollegor, skapa ett välmående och en arbetsglädje. Det gör vi bland annat genom att lyssna medvetet, ta till oss och försöka förstå vad den vi lyssnar på verkligen menar.

Peter Höckert har genomfört flera utbildningsuppdrag i Sverige, Norge och Finland.

Följande områden arbetar Peter Höckert med:

-Avdramatiserad säljande kommunikation
-Intern kommunikation på jobbet
-Professionellt telefonsamtal
-Personliga kundmöten
-Att kunna se andra och att lyssna

STORT TACK, Peter!!! Du har sått många frön, både på ett privat plan samt inför framtida profession. Oerhört inspirerande!
Christina blivande medicinska sekreterare i Huddinge

 

 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.