Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Peter Häggström

Förfrågan
Peter Häggström är den före detta Olympiske längdhopparen, som idag är en framgångsrik entreprenör med det hyllade klädmärket YMR Track Club. Peter är också programledare i det prisade TV-programmet Regnbågshjältar på SVT, där han och höjdhopparen Kajsa Bergqvist träffar idrottare som precis som de själva kommit ut som gay. I sin föreläsningen Perspektiv på prestation tar Peter sig an begreppen som mångfald och prestation. Han kommer med nya infallsvinklar och delar med sig om sin resa från längdhoppsgropen, via ledningsgruppen i ett börsnoterat bolag till idag där han är en framgångsrik entreprenör. 
 


Peter Häggström är utbil­dad i jour­na­li­stik & kom­mu­ni­ka­tion, peda­go­gik, idrotts­psy­ko­logi och ledar­skap vid University  of Houston, Göteborgs Universitet och Örebro Universitet.

Föreläsningar med Peter Häggström:

Den lyckliga Tävlingsmänniskan

Vill du nå fram­gång? Våga ta nya steg i livet? Vill du få ny inspi­ra­tion där du utgår från din egen för­måga? Då är det här före­läs­ningen för dig! Häng med på en före­läs­ning där du får per­spek­tiv och nya insik­ter och verk­tyg i hur du kan känna dig som en vin­nare. Varje dag.

Bögdjävlar och Guldmedaljer

Det var svå­rare att vara sig själv än att kvala till OS” är något jag själv har sagt. Under ett antal år käm­pade jag inte bara för att hoppa långt, utan även för att vara mig själv. Det var vik­ti­gare att passa in i mal­len än att må bra. Idag ser jag hur vik­tigt det är att vara sig själv för att pre­stera på topp. I denna före­läs­ning berät­tar jag om min egen pre­sta­tions­resa där jag varit tvungen att utmana mig själv och min omgiv­ning för att nå mina mål.

Nya vägar till framgång
I föreläs­nin­gen ”Nya vägar till framgång” ger jag en inspirerande föreläs­ning kring hur vi bäst når bestående framgång.

Toppa for­men med mång­fald
Följ med på en resa genom min idrottskar­riär med höga mål och sten­hård trän­ing, där den beprö­vade idrottsmod­ellen för framgång ifrå­gasätts

Peter Häggström talade om utmaningar och hur vi kan nå våra mål med stark tro! Hela gänget kände sig pep­pade inför som­marens utmaningar! Jag kan, jag vill, jag tror fick en mening”.
Maria Ceder­berg, Chef SJ Con­tact Cen­ter och Res­bu­tiker

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.