Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Peter Siljerud

Förfrågan

Peter Siljerud har i flera år arbetat som trendspanare och framtidsforskare. Han har en bakgrund som framtidsstrateg på Kairos Future och omvärldsanalytiker på Intel. Numera driver han företaget Futurewise AB som hjälper organisationer att ta kontrollen över sin egen framtid och skapa en framtidsberedskap. Peter Siljerud är en erfaren och internationellt uppskattad föredragshållare som har inspirerat mer än 20 000 personer under åren. Hans första bok 100 trender - din guide till framtiden utkom 2011 och nominerades till Årets marknadsföringsbok. 2012 utsågs Peter till en av Sveriges medst kreativa personer av Mediehuset IDG. Rappt och underhållande presenteras trender  och framtidsbilder  i Peters föreläsningar som är avsedda att utmana och väcka nya kreativa tankar.Föredragsteman:

- Bryt normerna- ett provocerande föredrag om framtidens arbetsliv, ledarskap och rekrytering.
-Framtidens försäljning - Hur förändras försäljningen och vad kommer att krävas i framtiden?
-Framtidens marknadsföring och kommunikation - Hur förändras medielandskapet och hur påverkar det kommunikationen i framtiden?
-Framtidens konsumtion och retail - Hur förändras konsumtionen och vilka blir konsekvenserna för handeln och leverantörerna?
-Framtidens teknik och IT  - Hur utvecklas tekniken  och vad kan vi förvänta oss framöver?

Flera exempel på föreläsningsteman som Peter arbetat med; 

-Trender  - Vilka är de för stunden viktigaste trenderna som företag och organisationer bör ha koll på?
-Generation Y - Vilka värderingar, beteenden och ambitioner har dagens unga?
-Generationsskillnader - Hur skiljer sig olika generationer som Babyboomers, Generation X, Generation Y?
-Framtidens företagande - Hur förändras villkoren för företagande och vilka framgångsrika affärsmodeller växer fram?
-Social media - Social media håller på att omforma stora delar av samhället, men vad är det som egentligen händer?
-Den gröna näringens framtid - Vilka är det viktigaste trenderna som påverkar den gröna näringen?
-Socialt entreprenörskap - Vilka trender ser vi kring entreprenörskap kopplat till socialt och grönt ansvarstagande?
-Introduktion till omvärldsanalys - En snabbtitt i en omvärldsanalytikers verktygslåda – vilka metoder står till buds?

Tyvärr hittades ingen föreläsare.