Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Peter Währborg

Förfrågan

Stress den nya ohälsan!

Peter Währborg som är sociolog, psykolog, psykoterapeut och läkare (docent i kardiologi) arbetar som VD för det nyinrättade Institutet för Stressmedicin i Göteborg. Hans forskningsområden berör bland annat utvecklingsmekanismer för hjärt- och kärlsjukdom, stress och stressfysiologi. Peter Währborg har författat ett hundratal vetenskapliga artiklar och ett tjugotal böcker. Den senaste boken "Stress och den nya ohälsan" utkom år 2002.Under senare år har hans forskning alltmer kommit att kretsa kring den tidiga utvecklingen av de stora folksjukdomarna. Peter Währborg har utvecklat ett flertal test- och undersökningsmetoder för att studera stress, livskvalitet och högre mentala funktioner. En stor del av hans aktuella forskning handlar om naturens roll för vår hälsa. Han har fått ett tiotal priser och utmärkelser för sin forskning.

Föreläsningar med Peter Währborg:

-Om stress och ohälsa i arbetslivet.
-Ofärd i välfärden
-Barn idag – patient i morgon
-Tillämpade stressföreläsningar
-Låt hjärtat va mé – länge!
-Psykoterapi
-Familjeterapins grunder
-Naturassisterad terapi

Tyvärr hittades ingen föreläsare.