Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Pia Antoni Noreby

Förfrågan

Pia Antoni Noreby är socionom och journalist i grunden och  har en specialistutbildning inom medling och konflikthantering med internationell certifiering (CEDR, Center for Effective Dispute Resolution) . Hon delar med sig av sin långa erfarenhet inom medling och konflikthantering både som praktiker men också som utbildare och föreläsare.  Genom sin kompetens kan hon bidra till att skapa  mervärde på arbetsplatser ,  till exempel  genom ökad trygghet i chefsrollen , bättre samarbeten samt friskare och effektivare organisationer.

Hon har  tidigare arbetat med olika typer av medlingsprojekt för Brottsförebyggande rådet , Kalmar kommun. Sedan 2012 tillbaka driver hon sitt konsultbolag Pia Antoni Medling och Konflikthantering. Hon arbetar  dagligen  med arbetsgrupper inom företag myndigheter och organisationer som behöver hjälp med konflikthantering, stöttning i ledarskapet, bättre samarbeten  och arbetsmiljö. Pia föreläser ioch utbildar kring följande ämnen: 

Konflikthantering och medling-  ett effektiva verktyg för att hantera motsättningar och konflikter. Vad är vinsterna med tidig konflikthantering? Bättre samarbeten, lägre sjuktal och mer arbetsglädje! 

Ledarskap och arbetsmiljö - Konfliktkunskap som gör att ledare kan förebygga och hantera konflikter.

Medling- Vad är medling? Hur funkar det? Varför är medling ett robust och hållbart verktyg?  Övningar och exempel.

Pia Antoni är en engagerad och lättsam person som gillar sitt ämne och som på ett lyhört sätt lätt skapar kontakt med människor hon möter.  Pia anpassar  och skräddarsyr innehåll och upplägg utifrån de behov som finns. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.