Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Pia Areblad

Förfrågan

Pia Areblad är verksamhetsledare på Skådebanan Västra Götaland Kultur & Arbetsliv  som har ett regionalt uppdrag att utveckla mötena mellan kultursektorn och arbetsplatser inom privat och offentlig sektor i Västra Götaland. Hon erbjuder rådgivning, utbildning och metoder för att arbeta med kultur som verktyg för utveckling inom arbetslivet.
Pia har en bakgrund som danspedagog, statsvetare, politiker, informatör och har sen hon startade som chef på Skådebanan 2001 sjudubblat verksamheten. Detta med hjälp av en  stark vision,kompetenta medarbetare , ett kreativt arbetklimat  men också förmågan att använda media på ett målmedvetet sätt.Pia Areblad kan föreläsa kring hur samverkan mellan arbetsliv och kultur skapar konkurransfördelar för alla parter och kan ta upp flera olika ämen ex:
Hur kan en arbetsplats öka sin konkurrenskraft med hjälp med av kretiv logik?
Hur kan konst och kultur generera hälsa i arbetslivet?
Konstnärlig kompetens som strategisk utvecklingsfaktor.
Kulturens roll i samhällsbyggandet.
Pia är en entreprenör som  brinner för det hon gör och som har förmågan att skapa förtroende och entusism hos sin publik.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.