Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Pia Bürén

Förfrågan

Pia Bürén upptäkte redan tidigt i sin yrkeskarriär att hon var duktig på att sälja. Nyckeln handlade om en förmåga att lyssna av kunders behov och skapa ett gått kundmöte. Pia har 20 års erfarenhet av försäljning i kombination med utbildning inom kommunikation, beteendevetenskapliga ämnen, mental rådgivning och utvecklingsprocesser. Hon har bla.  arbetat  på Manpower och startat upp flera affärsområden men också arbetat med  Hästens sängar.
Pia  startade sitt företag Bürén säljutveckling  2006 .

Pia arbetar med föreläsningar på temat Kundmöten, Kommunikation, Vad är en bra säljare?

Hon varvar föreläsningar med workshops där konkret träning och övningar leder till insikter för varje individ utifrån organisationens verklighet. Pia riktar sig till företag som är måna om att ge bästa möjliga bemötande. När hon arbetar med längre processer  ingår ett antal träffar förlagda i anslutning till arbetsplatsen vilket ger effektiv inlärning utan onödig tidsåtgång tillsammans med kontinuitet i utvecklingen. Tyngdpunkten ligger på att ge bästa möjliga bemötande och kommunikation i olika kundsituationer! 

Efter utvecklingsprogrammet kommer personalen att ha kunskap om de framgångsfaktorer som är centrala för att öka företagets kundnytta, oavsett om de arbetar med aktiv försäljning eller har någon annan form av kundkontakt.

 

Upplägget anpassas med utgångspunkt från behovet och innefattar såväl inspirerande seminarium om säljtekniker (med utgångspunkt i mötet, inställning och beteende) som aktiviteter för att utveckla gruppens och individens förmåga i konkreta säljsituationer.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.