Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Pierre Berhin

Förfrågan

Efter många år i industrin och finansbranschen brinner jag nu för att arbeta med andra företagsledare och entreprenörer och inspirera, stötta, uppmuntra och utmana till bra affärer samt dela med mig av de erfarenheter jag gjort.

Det säger Pierre Berhin affärsutvecklare och coach för entreprenörer, företagsledare och ledningsgrupper. Pierre är författare till boken "Rationell Affärsutveckling: en handbok för entreprenörer och företagsledare", medförfattare Per Erik Kihlstedt, Industrilitteratur, Stockholm, 2000.Pierre erbjuder Workshop för företag och företagsledning kring affärsutveckling och genomförande av generationsskiften.
 
 
Genom att fungera som samtalspartner eller mötesledare i leningsgrupper erbjuder Pierre ledare en möjlighet att genom frågor och svar locka fram kreativitet  och stötta en process som  tar fram nya lösningar. I samband med generationsskiften kan tillgången till en person som förstår både människor och affärer vara förlösande.
Som konsult i generationsskiften samtalar Pierre med alla inblandade och tar reda på önskemål, synpunkter och förslag för att sen arbeta fram en plan på generationsskiftet som alla kan godta. Ett viktigt mål är att ge företaget en tydlig ägare och ett tydligt ledarskap även i framtiden. Pierre erbjuder också hjälp vid ev försäljning och coaching till arvtagare.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.