Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Pär Holmgren

Förfrågan

Pär Holmgren har arbetat 20 år som meterolog på SVT och har sedan 2009 arbetat på heltid med Hållbarhetsfrågor och främst klimatförändringarna. 

Han har bland annat skrivit boken Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt.

Pär Holmgren kandiderar till Europaparlamentet 2019 för Miljöpartiet  Pär föreläser gärna om: 

Befolkningsökningen -hur utnyttjar vi jordens resurser? 

De stora utmaningarna- Ekologi, Ekonomi, Energi -hur hänger de ihop? 

Klimatförändringar 

Väldshav, Regnskogar, Miljögifter 

Politiska beslut, teknikutveckling och Beteendeförändringar - vad kan vi göra för att förändra ? 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.