Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Pär Lager

Förfrågan

Pär Lager har en bred erfarenhet inom innovation, omvärldsbevakning, ledarskap , kommunikation och marknadsföring. Han var tidigare VD på Bergs school of Communiation oxh varit VD för Anton B Nilsen Utbildning , han har även varit mellanscehf på Svenska Spel och Sifo/Observer och politisk sakkunnig på Utbildningsdepartementet. Idag arbetar Pär som styrelseledamot, rådgivare, föreläsare ochg utbildare för företag och organisationer som vill utvecka ledarskap kommunikation och  sin verksamhet. 

Pär har nyligen kommut ut med boken Kommunikativt ledarskap i praktiken : Handbok för chefer. 

 Pär Lager föreläser gärna inom följande områden ;

  • Omvärldsanalys, framtid och trender 
  • Ledarskap- från vision och stategi till medarbetarskap 
  • Smart intern - och extern kommunikation och det kommunikativa ledarskapet.
  • Innovation och utveckling - hur företag och organisationer hanterar ny teknologi

Tyvärr hittades ingen föreläsare.