Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Reine Carlsson

Förfrågan

Reine Carlsson deltog som brandman aktivt i arbetet med den katastrofala Göteborgsbranden och har sedan dess föreläst för människor inom olika yrkeskategorier. Idag har han även utbildat sig till pedagog, beteendevetare och konsult och möter olika företag och arbetsplatser som har behov av att arbeta konkret med att lösa problem inom sin organisation.

Han har skrivit boken Ett steg mellan liv och död om sina erfarenheter.Reine Carlsson har arbetat i 30 år som brandman och därigenom fått många upplevelser och erfarenheter. Hans minnen från den katastrofala diskotekbranden i Göteborg där han arbetade som rökdykare finns med som grund i hans föreläsningar. Med denna upplevelse som utgångspunkt talar han om "Hur ska vi göra för att må bra?" där berör han frågor om ledarskap/medarbetarskap och vikten av relationer och kommunikation.

 I föreläsningen "Vänskap och samarbete" tar han upp frågor som; Vad är våra gemensamma mål? Hur kan vi bli varandras stöd? I föreläsningen "Livskraft" tar han upp våra värden och visioner i livet och hur vi kan bli mer närvarande i nuet.

Reine Carlsson har en unik förmåga att trollbinda sin publik med bilder och tankar som berör starkt känslomässigt. Han inspirerar oss att växa som människor.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.