Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Renée Hildebrand

Förfrågan
Renée Hildebrand är utbildad lärare och speciallärare samt  genomgått skolledar- och skolchefsutbildning. Hon har i många år arbetat som rektor för skola och förskola i såväl medelstora som små kommuner.  Hon har även varit chef för skola och förskola i Stockholms stad. Tillsammans med Bodil Wennberg har hon föreläst om EQ för personal inom skola och förskola. Hon har även föreläst för vårdpersonal om EQ i vården. Nordiska skolledarkongressen har tilldelat Renée pris för framgångsrikt skolledarskap.
Idag är hon egen konsult och erbjuder föreläsningar i det professionella samtalet och coaching av både chefer och skolpersonal.
 
 


I föreläsningen framhåller Renée bland annat vikten av att lyssna aktivt och att vara öppen för varandras olikheter vilket lägger grunden till ett gott klimat där alla blir vinnare. Med sin mångåriga ledarerfarenhet har hon djup insikt i verksamhetens villkor.
Hon föreläser för både stora och små grupper och jobbar även interaktivt med gruppdeltagarna.
Teknik mygga och dator.
Renée vill gärna ha kontakt med uppdragsgivaren så att upplägget kan anpassas utifrån behov.
Referenser: Anna Kanberg rektor Saltsjö -Boo tel 08-556 146 42
                     

Tyvärr hittades ingen föreläsare.