Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Rie Boulund

Förfrågan

Rie Boulund är utbildad kulturvetare med inriktningen kultur och kommunikation. Hon har mångårig erfarenhet som företagsutbildare och föreläsare, projektledare och egen företagare inom områdena mångfald, entreprenörskap och samarbete över kulturgränser. Rie Boulund har haft uppdrag från såväl stora som små personalgrupper, från privata näringslivet och från kommunala arbetsplatser.Som instruktör i självförsvar har hon hjälpt många företag att förebygga hot, våld och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Många kursdeltagare har genom åren berättat om hur deras självkänsla har ökat och hur de har stått på sig i kränkande situationer.  
För många är Rie Boulund en sann inspiratör med stark närvaro och personlig utstrålning som många lyssnare lätt kan ta till sig. Hon är en engagerande och gripande föreläsare som är duktig på att entusiasmera sin publik.

Ämnen som Rie Boulund talar om:

-Att leda och arbeta i en mångkulturell miljö – om vikten av samverkan och mångfaldens mervärde
-Mångfald ökar omsättningen” – om hur mångfald kan berika affärerna -Vägskäl & Vägval” - Lyckas med planering, mål och uppföljning i politiska nämnder och styrelser
-Dansk– svenskt samarbeta” – med fokus på affärskultur och kommunikation & samarbeta mellan danskar och svenskor
-Kommunikation & samarbete” – öka din samarbetsförmåga
-Ta ingen shit!” - en föreläsning om våld och mobbning -
-Hur säger jag stopp?” - om kränkande särbehandling & sexuella trakasserier på jobbet.
-Försvara dig – Klara dig! - du är värd att försvara en två dagars självförsvarskurs

Tyvärr hittades ingen föreläsare.