Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Rigmor Robért

Förfrågan

Rigmor Robért är läkare och psykoanalytiker och en av landets mest erfarna föreläsare. Hon framträder och deltar i samhällsdebatten i många olika sammanhang eftersom hennes breda kompetens ger nya infallsvinklar. Oavsett ämne ligger hennes fokus hela tiden på människan. Hennes föredrag berör och väcker känslor, ibland starka sådana.

Under 2019-2020 har Rigmor tillsammans med Emma Gembäck, tidigare pastor i Knutbysekten, gjort Sektpodden som tar upp både vad som hände i Knutby men också hur sekter bildas och känns igen och vad som händer med människor som drabbas.Rigmor Robért fångar ämnen och teman från våra arbetsplatser som  förändringsprocesser, bristande kommunikation, stress och hantering av olikheter och ger det hon talar kring nya infallsvinklar och djup. Hon är en skicklig och avspänd föreläsare, oavsett om åhörarna är en mindre ledningsgrupp eller ett konferensauditorium med flera hundra personer. Hennes exempel och de situationer hon målar upp är fyllda av humor och värme och får åhörarna att skratta igenkännande.

Ämnen som Rigmor Robert föreläser om:

- Religiöst /sekterisktiskt  trauma - vad är det?
Hur kan vi möta  och förstå människor  och anhöriga som drabbats av hjärntvätt och sekteristisk/ religöst trauma?

- Det svåra samtalet- -Trygg chef är den bästa ledaren-vågar ta de svåra samtalen!

- Förändring och arbetstillfredsställelse - hur hanterar vi nya krav på effektivitet, helhetssyn och prioritering som arbetet idag kräver?

-Bemötande och patient-kundsäkerhet - hur får vi till möte där vi som professionella yrkesutövare använder både vår kompetens och vårt personliga engagemang?

-Medarbetare eller motarbetare?- Hur skapar vi en anda av öppenhet och kommunikation?

-Att leda olikheter - Hur kan du som chef lyfta fram det bästa i dina medarbetare?

-Det kreativa samarbetet: Känn dig själv - och dem som är annorlunda

- Om psykisk ohälsa- Vad är psykisk ohälsa resp hälsa? Stigmat, tystnaden och osäkerhet inför psykisk ohälsa- hur hanterar vi det? Vilka faktuer främjar psykisk hälsa? Hur bemöter man psykisk ohälsa? Hur stöder man en kollega med psykisk ohälsa?

Rigmor specialsyr gärna föreläsningar och workshops inom områden som -Ledarskap -Värdegrunder -Kommunikation -Om missbruk, beroende och medberoende

Intervju med Rigmor.

 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.