Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Roland Ericsson

Förfrågan
Roland "Tigern" Ericsson har en bakgrund som elitidrottare, konstnär och inom sjukvården ! Idag arbetar han som utbildare, coach och föreläsare inom individ , team och verksamhetsutveckling. Han är utbildad inom UGL- Utveckling av Grupp och Ledare , Mental Träning och inom lösningsfokuserad handledning och coaching. Roland "Tigern" Ericsson har under de senaste 20 åren arbetat med att utveckla personalgrupper, ledare och organisationer inom näringsliv, skola och idrott. Han föreläser och leder processer inom teamutveckling, ledarskap, mental träning, kreativitet och nytänkande där deltagarna själva blir aktiva.
 


Roland erbjuder föreläsningar och utbildningar kring följande teman;


Teambuilding/ Teamutveckling  
Roland föreläser och jobbar upplevelse baserat kring teamutveckling under hel eller halvdagar. Utgångspunkten är alltid gruppernas nuläge, utvecklingsfas och sammanhang. Ofta innebär arbetet att tydliggöra och konkretisera mål och roller, och att ge gruppen kunskaper och verktyg för effektivare kommunikation och samverkan. Korta teoripass varvas med "roliga" problemlösningsövningar och diskussioner. Övningar kan genomföras både utomhus i naturen och inomhus.
 


Att skapa arbetsglädje 
Trött på att fastna i problem? Vill du istället sikta framåt och ta vara på de resurser och goda erfarenheter finns? En föreläsning och introduktion till lösningsfokuserat arbetssätt.  Lösningsinriktat synsätt är ett positivt, enkelt och effektivt sätt att frigöra energi, möjligheter och kompetens hos grupper och individer.
 
Turskolan - Tur är ingen slump Föreläsningen varvas med praktiska övningar och diskussio. 
En föreläsning och workshop för er som är nyfikna på hur ni kan öka er tur, få mer flyt! Vi arbetar utifrån fyra vetenskapliga principer, som visat sig leda till ökad tur. Ni får en allmän inblick i tankesättet samt några konkreta verktyg ni kan använda både i arbetet och privat.
 
Gruppcoachning - är en metod och process som hjälper grupper och team uppnå och förtydliga mål. Genom frågor formuleras motiverande mål och förutsättningar skapas för att nå dem. 
Den utgår från gruppens inneboende kraft och dynamik och ger deltagarna delaktighet, ansvar och engagemang.
 
Avslappning och Mental träning 
Deltagarna ges möjlighet att arbeta med stresshantering, avspänning, målbild och självförtroendeträning. Hur hanterar vi motgång, rädslor och hur skapar vi-trygghet .

 
Lösningsfokuserat Ledarskap 
Allt fler ledare upptäcker nyttan av att fokusera på det som fungerar istället för att fastna i problemen.
Du får metoder som du direkt kan använda vid möten, samtal med personal och arbetsgrupper samt vidutvecklingsarbete. Arbetsformerna är konkreta, praktiska övningar för att träna användning av ett lösningsfokuserat förhållnings- och arbetssätt varvat med korta teoripass.
 

Roland "Tigern" Ericsson ambition är att bygga och stärka relationer mellan människor och att hjälpa individer och företag att upptäcka och utveckla sina dolda resurser och energitillgångar i en positiv riktning.
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.