Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ron Watson

Förfrågan
Ron Watson är en inspirerande och underhållande talare som förmedlar praktiska redskap för att öka arbetsglädjen, förbättra samarbetet och skapa ett positivt arbetsklimat. Han var en av redaktörerna för fortbildningsbrevet Strategier och författare till boken Arbetsglädje. Så här säger Ron; "Arbetsglädje är en förutsättning för att klara av nutidens snabba och återkommande förändringar. Hur vi agerar - och reagerar - är helt avgörande för hur vi lyckas med arbetsuppgifterna."

Att finna arbetsglädje och uppmuntra andra till arbetsglädje är inget "flum", utan ett sätt att klara av svårigheter på arbetet och i livet. Lika mycket som vi behöver en hög grad av yrkeskompetens och meningsfulla arbetsuppgifter för att prestera vårt bästa, behöver vi arbetsglädje för att nå ett gott resultat. Vi tillbringar en tredjedel av vårt vakna, vuxna liv på arbetet vilket gör arbetsglädje till en fråga om livskvalité. Ron har hållit föredrag och kurser för tusentals människor inom både den privata och offentliga sektorn. Ron Watson är socionom och fil kand i filosofi. Han är utbildad i NLP och i interaktionistisk psykoterapi. Han har fått Encouragement-training av Mike Pegg och Source Breathwork-träning av Binnie Dansby. Han är född och uppvuxen i Kalifornien, USA, och har bott i Sverige sedan 1968.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.