Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ronald Henriksson

Förfrågan

Ronald Henriksson är diakon har en egen mycket stark livsberättelse som överlevare och han använder sina egna erfarenheter till att hitta det friska i varje människa. Ronald Henriksson har mångårig erfarenhet av arbete med kris-och katastrofarbete i samarbete med kommuner och landsting, liksom erfarenhet av arbete med människor inom kriminalvård, brottsoffer, missbruk och psykiska funktionshinder.

 Han arbetar utifrån en helhetssyn som innehåller kunskap om att varje människa innefattar fler dimensioner- fysisk, psykisk, social och andlig / existensiell. Ronald Henriksson har gjort omfattande insatser för att ge hjälp till "hjälpare" människor inom olika yrkeskategorier som vårdar, räddar, behandlar, vaktar och handlägger människors livssituation. Med en aldrig svikande tro på människors rätt till ett värdigt liv öppnar Ronald ögonen och ger nya insikter till alla som lyssnar till honom.

Ämnen som Ronald Henriksson talar om är:

- Etik - relationer, identitet, självbild och mening.

- Krishantering - när livet gör oss illa, att komma igen och stödfaktorer.

- Personalutveckling - att växa som individ, som grupp och som arbetsplats, att få ork och stimulans och att se möjligheter.

- Bemötande - hur förhåller vi oss till varandra? Om människosyn och samspel.

-Att förstå och bli förstådd - om samtalsmetodik, lyssnande, gränssättning.

- Vårda ditt inre - om andlig och existensiell hälsa, avspänning, tysnad och stillhet.

"Oftast frågar vi oss Vad är det som gör oss sjuka? men med en helhetssyn på hälsa kan vi istället fråga oss ;

Vad är det som gör oss friska? Vet vi det kan vi stödja friskfaktorer och ge hjälp till självhjälp."

 

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.