Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Ronald Åman

Förfrågan
Ronald Åman har en bakgrund som fotbollsspelare i bl.a ÖSK och Djurgården och Svenska Landslaget men har efter fotbollskarriären utbildat sig och arbetat som marknadsekonom  och affärsutvecklare , han har  bl.a haft ansvar för  att utveckla internationella och nationella varumärken som Nike, Levi’s, Shell, Peab, Skistar, Skandia, Viking Line och Statoil.  Sen starten på 2000-talet   arbetar Ronald som konsult i egen regi med inriktning på verksamhetsutveckling, varumärkesstrategi och kommunikation där  han utvecklat en specialkompetens kring interna processer i företag och organisationer i syfte att skapa förståelse på ”den inre marknaden” – en ofta förbisedd målgrupp.
 


Ronald agerar gärna som både föreläsare och konsult inom följande områden;

  • Det interna varumärkesarbetet
    Allt varumärkesarbetet ska startas internt. Det spelar ingen roll vilka förföriska bilder som företaget  målar upp på utsidan om insidan inte matchar löftena. Först när medarbetarna känner och lever varumärkets värden kommer resulten på allvar.   Och då behöves inte mycket reklam – för medarbetarna sprider hela tiden rätt varumärkesbild till omvärlden!
  • Framgång genereras inifrån 
    Männsikor som är satta i ett sammanhang och vet vad som ska uträttas,  hur de blir framgångsrika och känner sig uppskattade  har största chansen att lyckas. 
Ronald erbjuder också en processmodell för förändringsarbete för  företag  och organisationer som han kallar A Brand New Day . Syftet med processarbetet är:
  • Att vidga perspektiven: hur ser omvärlden ut? Vilka värderingar styr vårt (dvs. nutidsmänniskans) beteende? Hur påverkar det din verksamhet? Vem blir framtidens kund? Vilka konkurrerar vi med? 
  • Att skapa förståelse för moden, trender och förändringar som på ett eller annat sätt påverkar branschen i allmänhet och din verksamhet i synnerhet. 
  • Att gemensamt skapa en bild av hur vi kan möta framtiden och dess förändringar och hur konkurrensen ser ut i framtiden. 
Ronald är engagerad och entusiasmerande  föreläsare och bjuder på många aha- och "åfan"-upplevelser (  Å fan är det så här det ligger till!). Han föreläser gärna för ledningsgrupper men vill helst möta all personal i organisationen då hans filosofi handlar om delaktighet. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.