Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Sabina Landstedt

Förfrågan
Sabina Landstedt från GAPF *är utbildad personalvetare och har sedan 7 år tillbaka arbetat med frågor kring hedersrelaterat förtryck och våld.  Hon har egna erfarenheter av hedersrelaterat våld och har tidigare arbetat på Rädda Barnen som projektledare där hon  bland annat byggde upp en stödverksamhet för hedersutsatta ungdomar idag arbetar hon som stödsamordnare på GAPF.
Sabina  föreläser ofta för yrkesverksamma, inom socialtjänst, skolpersonal och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med individer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld.
 
 


Rubriker på föreläsning/tal/debatt
  • Hedersrelaterat våld och mord.
  • Om invandrarkvinnor, integration, könsstympning, slöjan.
Målgrupp
Tjänstemän, politiker, sociala myndigheter - socialtjänsten, polisen, skolan, allmänheten,politiker  utsatta kvinnor och ungdomar.

Nyckelord i Sabinas framträdande: Förmedla hopp, mod och att inte ge upp, det går att förändra!

Riksorganisationen GAPF (förkortningen står för Glöm aldrig Pela och Fadime) är en politiskt och religiöst obunden sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Organisationens namn är taget från Pela Atroshi och Fadime Şahindal som är Sveriges mest kända och uppmärksammade fall av hedersmord. Organisationen vänder sig till flickor, kvinnor och unga män som är utsatta för eller berörda av hedersrelaterat våld i Sverige. GAPF bedriver informationsverksamhet på utbildningsdagar och föreläsningar för skolor, arbetsplatser, politiker och allmänheten.[1]

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.