Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Sandra Furulund

Förfrågan
Sandra Furulund är kommunikatören som valde att byta bana från kommunikationsbranschen efter en period av utmattning. Hon utbildade sig till stressrådgivare med kbt-inriktning och avspänningspedagog och jobbar nu förebyggande mot stressrelaterad ohälsa samt med människor som har varit i en utmattning.
Sandras utgångspunkt är att vi har två nyckelspelare i vår vardag för att vi ska hålla i längden. Det är jag som individ och det är min arbetsgivare. Jag som individ behöver göra det jag kan, och min arbetsgivare behöver göra det den kan. Ansvaret ser olika ut beroende på om man är chef, medarbetare eller individ – men vi har alla ett ansvar att göra det som just jag kan göra. När vi spelar som ett lag, så är Sandra övertygad om att vi kan komma långt och få till ett liv där vi håller.
 


Föreläsning
Hållbar balans mellan aktivitet och återhämtning
I den här föreläsningen fokuserar vi på oss själva som människor och vad vi kan göra för att få till en balans mellan aktivitet och återhämtning.
Sandra  ger konkreta råd på vad som kan göras för att få till en återhämtning i vardagen och minska på stresspåslag.
Sandra blandar kunskap, handfasta råd och egna insikter av stress och utmattning på ett inspirerande, igenkännande och förtroendeingivande sätt. Hon ger utrymme för reflektions- och diskussionsfrågor både enskilt och i bikupor.
Föreläsningen kan anpassas efter målgrupp och erbjudas i ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete och följas upp med gruppträffar eller rådgivning. 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.