Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Sanna Nova Emilia Hansson

Förfrågan
Sanna Nova Emilia – har uppmärksammats för sina böcker Bara ett andetag bort (2010) och Att lära med Hjärtat (2011). Hon är en uppskattad föreläsare både i Sverige, Finland och Norge. Med sina böcker, texter och scenframträdanden ger hon liv åt människans inre dimensioner. Åt sådant som inte alltid syns men som känns desto mer. Åt perspektiv som vi inte alltid lyckas omfatta med ord men som för många ändå är högst verkliga. Perspektiv som både för oss närmare oss själva och varandra.
Med kärleken som väg och mål tar Sanna sina åhörare på en resa genom känslornas riken, in i den mänskliga kärnans mest ömtåliga inre – där vi utan skydd och försvar inser att vi är exakt lika sårbara och exakt lika storslagna. 
Med nästan 20 års erfarenhet som inspiratör för människor i personlig utveckling och mot bakgrund av sin egen personliga resa tar hon dig med på ett känsloäventyr som - om du vill - kan föra dig närmare ditt eget hjärta och ett liv fyllt av mer kärlek och glädje.  


 

Ämnesområden som Sanna förläser om (bland annat): 

- Konsten att återerövra våra naturligt medfödda barnegenskaper. Så som tex livsglädje, nyfikenhet, kreativitet, autenticitet, självkänsla mm. 

- Om hur vi genom att ändra vår inre röst (vår inre diktator) kan uppleva mer kärlek, glädje och frihet i livet.  

- Om hur  vi möter och hanterar vårt eget sårade barn, stärker vår självkänsla och blir till vår egen kärleksfulla förälder.

 

- Att lära med hjärtat – när kunskap och värde blir ett. Om hur vi vägleder våra barn till att bli känslomässigt medvetna individer som både ser sitt eget och andras värde. Med början hos oss själva. 

- Om hur vår djupaste sorg kan bli till vår största tillgång i livet och öppna upp för ett mer glädjerikt, kärleksfullt och mer närvarande liv.  

Ingen kommer levande härifrån - En föreställning om att leva medan vi lever
Ingen kommer levande härifrån är en enmans-föreställning med Sanna Nova Emilia, som med mycket glädje och bus gestaltar den växande människans väg från självtvivel till självkärlek. Från ett liv i dunkel till ett liv i ljus, där vi mer fullt ut vågar leva och uttrycka de fantastiska och unika individer vi alla är.  

Hemsida: www.sannanovaemilia.se 

”I Sannas bok får känslor finnas, känslor av alla de slag. Om jag skulle rubricera boken du håller i din hand så skulle jag kalla den för ”Vishetens bok”. Vis som i betydelsen att både hjärna och hjärta samverkar.”
Lou Rossling – Pedagog och berättare

Sanna Nova Emilias senaste bok ”Att lära med hjärtat – när kunskap och värde blir ett” sägs rikta sig främst till pedagoger och föräldrar. Dock behöver man bara läsa några få sidor för att förstå att detta är en skrift som kan leda till ett konstruktivt paradigmskifte såväl för den enskilde som för familjen, gruppen och samhället!”
Martina Bortas – Leg. psykolog och f d Skolpsykolog

Tyvärr hittades ingen föreläsare.