Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Sara Dahlberg Eriksson

Förfrågan

"Att bearbeta förluster"

Sara Dahlberg Eriksson är socionom och studievägledare. Hon miste sina båda söner för många år sedan först Kalle och därefter Max. Sorgen efter dessa tragiska händelser  har gjort att Sara har ändrat sin yrkesbana, vägen gick via terapi till utbildning som resulterade i en examen som addiktolog. Idag hjälper hon sörjande att komma vidare efter olika förluster. Sin förankring har hon i sina beteendevetenskapliga utbildningar, addiktologin med 2-stegsprogrammet, erfarenheterna av egen sorg och flera års arbete med sörjande.Varje dag händer det olyckor och katastrofer i vår omvärld.
Oftast händer det andra och inte mig själv eller mina närmaste.
Men vad gör du som förälder, i din yrkesroll eller som medmänniska den dag det kommer nära inpå? Föreläsningen innehåller en del där jag berättar min historia följt av ett avsnitt om hur sorgen drabbar hela människan, den långa vägen tillbaka och om hur hopplösheten kan vändas till ett meningsfullt liv. Många aspekter på kris tas upp, samt en teoretisk modell för hur läkning kan ske.

Föreläsningens fokus kan anpassas efter beställarens önskemål, t. ex: 

-Vad behövs för att läkning ska ske?
-Hur vill människor bli bemötta i krisens olika faser?
-Barns sorg, manligt och kvinnligt sätt att bearbeta sorg.
-Vad behöver en krisgrupp för att fungera?
-Existentiella frågor.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.