Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Sara Jonasson

Förfrågan
Sara Jonasson har en lång och mångsidig bakgrund från IT-branschen där hon arbetat i internationella roller bland annat med programstyrning, förändringsledning och verksamhetsutveckling. Hon har arbetat som chef under flera år med stort fokus på ledarskap och teamutveckling. En röd tråd genom hennes  karriär har varit ett strort  engagemang i jämställdhet- och mångfaldsfrågor och att utveckla inkluderande arbetsplatser.  Hennes övertygelse är nämligen att verksamheter har enormt mycket att vinna på genom att bli inkluderande och mer mångfaldsrika. Fördelarna är många - allt ifrån högre kundnöjdhet och medarbetarengagemang till mer innovativa tjänster och produkter och högre lönsamhet. 
 
Hösten 2016 lämnade Sara  IT-branschen och har sedan dess byggt upp ett arbete  som föreläsare och  konsult inom verksamhetsutveckling med fokus på jämställdhet-, mångfald- och inkluderingsfrågor.Sara föreläser inom följande områden; inkluderande rekrytering, inkluderande organisationer och arbetsmiljö, diskrimineringslagen och hur organisationer bäst arbetar utifrån lagkraven, hur innovativa innovativa metoder kan öka förändringstakten mot ett mer jämställt, mångfaldsrikt och inkluderande arbetsliv och samhälle, om #metoo-rörelsen och om sexuella trakasserier och härskartekniker. 
Sara  erbjuder också konsulttjänster inom mångfaldssäkrad rekrytering, inkluderande organisationer och arbetsmiljö, diskrimineringslagen,  strategiskt jämställdhetsarbete och lönekartläggningar, samt medarbetarenkäter och uppföljning.
 
 


 
Exempel på föreläsningar: 
  • Innovativ jämställdhet & mångfald - så ökar vi förändringstakten!
    Det finns många fördelar med att bygga inkluderande och mångfaldsrika organisationer, allt ifrån högre kundnöjdhet och medarbetarengagemang till mer innovativa produkter och tjänster, och inte minst - högre lönsamhet. 
  • Inkluderande rekrytering & arbetsmiljö
    Rekryteringsprocessen är ett mycket viktigt område när man vill arbeta för en ökad mångfald i sin verksamhet. Vi tittar på rekryteringsprocessen i stort och belyser de olika momenten utifrån ett inkluderande perspektiv. Men att rekrytera på ett mångfaldsrikt sätt är inte nog. Hur ser ni till att arbetsmiljön också är inkluderande så att medarbetarna vill stanna kvar? I denna föreläsning går vi också igenom Diskrimineringslagen och de nya bestämmelser om aktiva åtgärder som introducerades 2017. 
Sara är en engagerad, lösningsfokuserad föreläsare som ger mycket inspiration och gärna arbetar interaktivt med sina deltagare/ publik.
 
 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.