Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Sara Mohammad

Förfrågan
Sara Mohammad är ordförande för Riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime, som hon grundade. Sara har varit ansvarig för kvinnoprogrammet i Radio Bangawaz på kurdiska i Stockholm, och hon har dessutom gjort en dokumentärfilm om kvinnors situation i irakiska Kurdistan. Sara är debattör och föreläser om flickors utsatta situation, så kallade hedersrelaterat våld samt om vikten av att söka en balans i de olika kulturella mönstren med utgångspunkten att mänskliga rättigheter skall respekteras oavsett kulturell och religiös tillhörighet.

Rubriker på föreläsning/tal/debatt
Hedersrelaterat våld och mord.
Om invandrarkvinnor, integration, könsstympning, slöjan.
Målgrupp
Tjänstemän, politiker, sociala myndigheter - socialtjänsten, polisen, skolan, allmänheten, utsatta kvinnor och ungdomar.
Nyckelord i Saras framträdande: Förmedla hopp, mod och att inte ge upp, det går att förändra!
Sagt om Saras föreläsningar.
Hon hade ett tydligt budskap och förmedlade direkt användbar kunskap. Vi upplevde att vi fick en helt ny förståelse/begriplighet och nya infallsvinklar för hedersproblematik. Till exempel beskrev Sara problematiken kring slöjan på ett sätt att som gjorde att vi alla fick fördjupad insikt.

Med stöd av fasansfulla personliga erfarenheter föreläste hon engagerat och initierat om varför hederskulturer finns och vilka brott de kan leda till.

Hennes långa rad av exempel på hedersmord lämnade ingen oberörd.

För oss som lyssnade var det inte svårt att förstå att Sara, förra året i TV fick ta emot statyetten ”Vardagshjälten”. Trots alla hemskheter som begås vill Sara visa att det går att kämpa för bättre villkor för de som riskeras att drabbas. Alla kan göra någonting.

Tyvärr hittades ingen föreläsare.