Holmbergs Talare - Goda relationer Goda resultat
Marianne Holmberg

Siv Their

Förfrågan

Siv Their är doktor i vuxenpedagogik, docent i organisatoriskt lärande och arbetslivsforskare från Helsingfors , hon har dessutom mer än 10 års erfarenhet som utbildningschef i näringslivet. Siv Their  är en färgstark och fängslande föreläsare med glimten i ögat. Hon är mycket uppskattad och ofta anlitad både som föreläsare och expert såväl nationellt som internationellt. Hon är författare till böckerna "Det pedagogiska ledarskapet" och "Att leda lärande och förändring" och en av de första att tala om lärande organisationer.

 Siv Their är en färgstark och fängslande föreläsare med glimten i ögat. Hon är mycket uppskattad och ofta anlitad både som föreläsare och expert såväl nationellt som internationellt. Siv Their menar att det finns flera sidor av ledarskap att fokusera på, med olika resultat som följd. De tre vanligaste är ekonomi, marknadsföring och administration. Men det finns en annan infallsvinkel. - Alla ledare vill nå topp resultat och för att nå det måste man ha kompetens i företaget. Den klassiska modellen att ledaren vet allt håller inte längre. Ska man ha några pengar att räkna i framtiden så kommer de via människorna i företaget. En viktig del av ledarskapet är därför lärande och det är egentligen inte något nytt, säger Siv Their.

Siv Their kan tala kring Människan i centrum och hur människor hanterar;

-Förändringar i arbetslivet
-Sammanslagningar och fusioner
-Nya kvalitetskrav i företag
-Miljö som konkurrensfördel
-Värderingar i arbetsgruppen - generationsväxlingar
-Social kompetens
-Konflikthantering
-Teamet
-Organisation som lärande system
-Kommunikation

 

Tyvärr hittades ingen föreläsare.